Hvad er ViTre?

ViTre er en populær programpakke, som støtter brugeren i læse- og skriveprocessen, og gør det nemt at arbejde effektivt. De tre programmer, som pakken består af, hjælper på hver sin måde:

  • ViTal - læser tekst højt på mange sprog, f.eks. fra Word, mail og internet.
  • ViTex - læser PDF-tekste og trykte tekster højt, hvor det originale layout bibeholdes.
  • ViseOrd - giver ordforslag og forudsigelse af næste ord på basis af den skrevne tekst.

Programmerne kan anvendes uafhængig af hinanden.
ViseOrd tilbyder allerede en lang række ordbøger til mange forskellige sprog og fagområder. Samtidig er det nemt at lave egne ordbøger med lige præcis de ord man ønsker.
ViTal og ViTex har en funktion, som gør det muligt at omdanne tekster til lydfiler. Dette gør det let at lave lydbøger af undervisningsmaterialer.


Undgå stavefejl med ViseOrd

Man kan kontrollere sin stavning med ViseOrd. Er man i tvivl om stavemåden, giver ViseOrd forslag til stavning af ordet. Når man skriver det første bogstav i ordet, giver ViseOrd forslag til mulige ord. Med lidt øvelse, kan man rent faktisk skrive hurtigere med ViseOrd end normalt, idet man taster få bogstaver og herefter vælger det rigtige ord i listen med Retur-tasten.


Tjek formuleringer med ViTal

Fejlfri formulering er nødvendig i al kommunikation med omverdenen. Når ViTal læser teksten, kan man høre om teksten er formuleret præcist og forståeligt.
Når man har skrevet en sætning eller et afsnit, kan man læse det op med ViTal og tjekke hvordan formuleringen lyder. Når man får læst teksten op, kan man lettere vurdere om formuleringer og ordvalg er, som man vil have det. Det er en let og hurtig måde at tjekke teksten på, inden andre skal se den.


ViTre giver effektiv hjælp til læring og tilegnelse af viden i skolen

Almenviden, ordforråd og indsigt er fundamentet for elevernes faglige og personlige udvikling. Med ViTre på skolen har alle elever gavn af let at kunne tilegne sig ny viden. Læsesvage kan hurtigt komme på højde med de læsestærke elever. Specielt er det vigtigt at udfordrede elever får støtte hurtigst muligt, så man undgår at ødelægge elevernes motivation for at lære noget.

Elever kan både læse og skrive hurtigere med ViTre, og de kan hurtigere og mere effektivt sætte sig ind i skriftligt materiale. Man får større udbytte af sin læsning hvis man hører teksten samtidig med at man selv læser med. ViTre effektiviserer dermed læringsprocessen.

Når eleven har skrevet en sætning eller et afsnit, kan det læses op med ViTre. Eleven kan tjekke hvordan formuleringen lyder. Når man får læst teksten op, kan man lettere vurdere om formuleringer og ordvalg er, som man vil have det.

Med ViTre har eleven en retskrivningsordbog lige ved hånden. Relevante ordforslag vises, så snart man begynder at taste. Med muligheden for ordprædiktion kan eleven formulere sig bedre og mere sikkert. Det giver også plads til at eksperimentere med sætninger og leg med sproget.

Når man bruger ViTre som hjælper i sprogundervisningen, er det nemmere at lære det nye sprog. Eleverne får hurtigere styr på udtalen og øger hurtigere ordforrådet.


Ordblindhed er ingen hindring for at lære noget

Elever som er dagligt udfordrede med læsning og skrivning, har ofte svært ved at følge undervisningen. Læsning er et stort problem, når eleven skal forberede sig til timerne. Med ViTre kan eleven læse al tekst, både elektronisk og trykt, blot eleven har adgang til en scanner. Samtidig kan ViTre omdanne tekster til lydbøger, som eleven kan lytte til f.eks. i bussen eller toget. Dette giver eleven ekstra tid til forberedelse.


Tosprogede lærer hurtigere dansk med ViTre

Mange tosprogede elever har udfordringer med at lære dansk. Med ViTre kan eleven forbedre sin udtale og få et større ordforråd. Når eleven ser og lytter til en tekst, øger det også forståelsen for det danske sprog. ViTre hjælper med hurtigere at øge elevens faglige viden.